Hvor er autoriserte oversettelser påkrevd?

I nesten alle land krever myndighetene at oversettelse av juridiske/administrative dokumenter må være utført av en statsautorisert translatør i landet der oversettelsen er utført for å bli godkjent i det landet det gjelder. Translatørstempelet er altså en garanti for riktig og offentlig godkjent oversettelse.

Eksempler på dokumenter som skal oversettes av en statsautorisert translatør er:

  • firmaattester tinglysninger karakterutskrifter vitnemål
  • vedtekter skjøter fullmakter kjennelser
  • arbeidsattester kontrakter domslutninger kursbevis
  • kontrakt/avtaler saksdokumenter fødselsattester skatteoppgjør
  • navnemeldinger vandels-/politiatt skatteattester adopsjonspap
  • attester siv status arveoppgjør vigselsattester legeattester
  • separasjonsbevillinger dødsattester
  • skillsmissebevillinger


I motsetning til oversettere er kun statsautoriserte translatører bemyndiget til å autorisere en oversettelse ved å stemple den med et eget, beskyttet stempel og på den måten bekrefte riktigheten av dokumentet. STF anbefaler oppdrags-

Givere å bruke statsautoriserte translatører der dette er mulig. Videre anbefaler STF at bruk av autoriserte oversettelser blir et krav til oversetterbyråer i offentlig anbudskonkurranser.

KILDE: Statsautoriserte translatørers forening