Tolkens stemmer

Kommunikasjon via tolk i helsetjenesten

23.08.201714:11 Liss Marie Jakobsen

Kilde: imdi.no