Tolking i offentlig sektor.

En kvinnelig pasient med magesmerter kommer til legen i følge med sin mann. Ettersom kvinnen ikke snakker norsk, blir mannen satt til å oversette. 

CASE: Bruk av pårørende som tolk

Kilde: imdi.no