Alt 2: Jeg ønsker å jobbe som tolk (har erfaring)

Dette skjema bruker du om du har tolkeerfaring og kan dokumentere dette via avansert registreringsskjema

-