Alt 3: Jeg ønsker å jobbe som oversetter

Dette skjema bruker du om du kun ønsker å registrere deg som oversetter.
Gjelder ikke for statsautoriserte translatører, men for kvalifiserte oversettere.

-