Lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende?

Brosjyrer om skattemessige regelverk for tolker og tolketjenester

Mange tolker er usikre på reglene rundt merverdiavgift (mva) og dokumentasjon. Dette kom frem under en kontroll av tolker og tolkebyråer som Skatteetaten gjennomførte høsten 2010.

For å veilede tolker i regelverket har Skatteetaten laget to brosjyrer. Den ene gir oversikt over hva tolkene må passe på som næringsdrivende. Den andre utdyper reglene for merverdiavgift, unntak og dokumentasjon når de skal fakturere jobber for det offentlige.

Begge brosjyrene kan lastes ned på skatteetaten.no - klikk HER

Disse brosjyrene skal også kunne finnes på en del offentlige kontorer.

Kurs
I brosjyren opplyses det også at Skatteetaten arrangerer innføringskurs for nye næringsdrivende med jevne mellomrom.

Mer informasjon om kursene finnes på skatteetaten.no (skriv kurs i søkefeltet).