Når kommunikasjon er viktig! !

Vi dekker alle behov for tolk i forbindelse med innvandring, næringsliv, helse, utdanning, politi, rettsvesen og barnevern.

02.01.201815:25 Liss Marie Jakobsen