Når kommunikasjon er viktig! !

Vi dekker alle behov for tolk i forbindelse med innvandring, næringsliv, helse, utdanning, politi, rettsvesen og barnevern.