4.B Bevisstgjøring mht kultur, religion og sosiale forhold - Ulike tolkeroller

1 4b Ulike tolkeroller

I dette kapitel skal vi se på "Ulike tolkeroller"

4.7 De fire ”posisjonene”

4.8 Skal tolken være kulturinformant? Fordeler og ulemper

4.9 Hva sier tolkereglene om tolk som kulturinformant?

4.10 Alvorlige misforståelser

4.11 Tolkebrukers rolle i et flerkulturelt samfunn