4.B Bevisstgjøring mht kultur, religion og sosiale forhold - Ulike tolkeroller

2 4.7 De fire posisjoner

Posisjon 1
Tolken som kulturinformant under samtalen.

Posisjon 2
Tolken som kulturinformant før og etter samtalen.

Posisjon 3
Tolken tolker kun ytringene fra partene.

Posisjon 4
Den kultursensitive tolkebrukeren.