4.B Bevisstgjøring mht kultur, religion og sosiale forhold - Ulike tolkeroller

3 4.8 Skal tolken være kulturinformant?

Fordeler

Fordel 1:
Om tolkebruker er usikker – for å forstå sin klient bedre, spør tolken.

Fordel 2:
Tolken slipper ”og sitte og se/høre på” at partene misforstår hverandre uten å kunne gjøre noe med det

Viktig
Partene må på forhånd/underveis i samtalen ha en felles forståelse for at det å være kulturinformant ikke betyr at tolken skal rådgi faglige avgjørelser, diagnoser eller annet.

Med å bruke tolk som kulturinformant, kan man forhindre mislykkede medisinske behandlinger eller at barnevern må gripe inn – noe som kan bære galt av sted.

Ulemper

Problem 1:
”Det kommer an på hvem man spør”

Problem 2:
Tolk kan bli delaktig i å definere et problem

Problem 3:
Tolk avgjør hva som skal være relevant å tolke under samtalen

CASE