4.B Bevisstgjøring mht kultur, religion og sosiale forhold - Ulike tolkeroller

5 4.10 Alvorlige misforståelser

Om tolk registrerer en alvorlig misforståelse under oppseiling som kan få alvorlige konsekvenser.

Hva skal tolken gjøre da?

Når tolk ikke ser annen utvei enn å påpeke en opplagt feil – ut fra sin personlige etikk, må ta dette på egen kappe.

Generelt kan man si: Tolker kan lage like mange problemer som de forsøker løse.

Det ideelle er at tolkebruker oppdager misforståelser og tar selv ansvaret for å oppklare disse. (Men det finnes dilemmaer knyttet til dette også, som vi har snakket om)