4.B Bevisstgjøring mht kultur, religion og sosiale forhold - Ulike tolkeroller

6 4.11 Tolkebrukers rolle i et flerkulturelt samfunn

  • Det ser ut som mange offentlige tjenesteytere av og til glemmer at de vanligvis er ganske gode på å stille de riktige spørsmål for å få innsyn i hvordan klienter/pasienter tenker.

  • Det flerkulturelle samfunn er kommet for å bli.
    Offentlige institusjoner er forventet å skulle yte service til dette samfunnet.

  • Bruken av tolk der dette er behøvelig, vil mange ganger ha avgjørende betydning for å nærme seg disse grupper – både ut fra en plikt og et behov, noe som til sist vil kunne føre det flerkulturelle samfunn tettere sammen via økt forståelse.