Fremmøtetolking

Ved fremmøtetolking er tolken fysisk tilstede. Vi skaffer tolker til slike oppdrag - også hastebestillinger til bruk samme dag.

Helst gjelder dette i byene der tetthet av tolker er størst og reisen til oppdragsgiver relativt kort. Skal du ha fremmøtetolk til bruk utenfor byer, bør dette planlegges god tid i forveien.

Fremmøtetolking vil falle dyrere enn telefontolking, da tolken skal ha betalt for reisetid og og kanskje også diett - i tillegg til faktisk tolketid.

Bestiller du tolk til bruk innad i by - vil minstesatsen være 2 timer (1 time tolking og 1 time reising til og fra)

Fullstendig prisoversikt - kontakt oss her