Helse og sosial

Vi tilbyr tolking i forbindelse med sykehusopphold, medisinske nødssituasjoner, operasjoner, legebesøk, barnevern, samtaler med NAV og andre anledninger som krever god kommunikasjon mellom brukere og etat/behandlingstilbud.

Helsesektoren er storforbruker av tolketjenester og mye av tolkingen foregår via telefon. Selv om tolkingen ofte tar forholdsvis kort tid (under 1 time), er det svært viktig med tolker som kjenner terminologien/prosedyren og er profesjonelle i sin rolle. Vi formidler mange oppdrag innen denne sektoren og våre tolker er som oftest svært familiær med denne type oppdrag
 
Tolketjenesten as har utarbeidet egne termlister/glossar til bruk for tolker innenfor helse-og sosialsektoren og disse kan bestilles hos oss via vårt kontaktskjema HER

Komplett oversikt over aktuelle emner finner du HER