Offentlig sektor

I offentlig sektor kan det være nødvendig å bruke tolk i forbindelse med saksbehandling, møter og utredninger. Blant annet innenfor utdanning, barnehage, eldreomsorg, barnevern og andre kommunale tjenester.

Tolking er viktig for å gjøre offentlige tjenestemenn og fagpersoner i stand til å informere, veilede og høre saksparter på tross av språkbarrierer. Vi tilbyr tolker som er dyktige i sitt fag og i stand til å løse vanskelige kommunikasjonsoppgaver.