Rettsvesen / Politi / Advokat

Alle har krav på rettferdig behandling i møte med politi og rettsvesen og språkproblemer kan være et hinder.

Vi har erfarne tolker som kan bidra ved fengslingsmøter, rettsforhandlinger, avhør og i samtaler med advokat.

Vi formidler tolker til rettsforhandlinger – fengslingsmøter – politiavhør m.v. Dette kan være enten fremmøte- eller telefontolking.


Se hva domstolene selv sier om bruk av tolk i retten KLIKK HER