Tolk for privatpersoner

Også i det private liv kan det oppstå behov for tolk. For eksempel ved kjøp og salg av eiendom, familiære forhold, adopsjon, reiser etc.

Vi løser de fleste tolkebehov. Ta kontakt for priser og mer informajon om våre tjenester.
Spør oss gjerne dersom det er behov for en tolk med kjennskap til spesielle fagfelt eller emner. Se også oversettelser.