Kryptering

Kryptografi er læren om lingvistiske og matematiske teknikker for å sikre informasjon mot innsyn eller modifikasjon, som oftest i forbindelse med kommunikasjon. (kilde: Wikipedia).

Programvare

SOFTWARE

TrueCrypt [LINK] gratis
AxCrypt [LINK] gratis
Digital Document Encryptor [LINK] 299 SEK eks mva
Encryption Software [LINK] flere linker