Passord

Passord er en hemmelig form for autentiseringsdata som brukes for å kontrollere adgang til en ressurs. Passordet holdes hemmelig fra de som ikke har adgang, og de som ønsker adgang testes om de kan passordet og følgelig innvilges eller nektes adgang. (kilde: Wikipedia).

Mange velger å bruke samme eller forholdsvis "lette" passord for å beskytte flere data.

Over tid har mange tjenester på nett blitt hacket, der passord + e-postadresser har blitt solgt. Det har resultert i en liste. Der det er mulig å teste, om din e-post adresse finnes på listen:

Om du ønsker å lage deg et nytt passord, finnes det ting som du bør tenke på.

  • Det sikreste er å lage et langt passord.
  • Da er det ikke så nøye om du har med tall, tegn/symboler i passordet.
  • På tjenester som har høyere krav til sikkerhet, bruk også 2-faktor autentisering.

Så var det med å huske alle passordene som blir laget, brukt. Det fins flere tjenester som husker passord for deg, f.eks.