Autorisasjonsprøven i tolking høsten 2020

skriftlig prøve 24. november
22.10.202012:30 Admin

OsloMet arrangerer autorisasjonsprøven i tolking i disse språkene:

  • tamil
  • tysk

Påmeldings- og betalingsfrist

15. november 2020

Påmeldingsavgift

Kr 3 000,-

Tid og sted

Skriftlig prøve: tirsdag 24. november 2020, kl. 10.00-14.00, Silurveien 2, 0380 Oslo. 
Muntlig prøve: våren 2021. Datoer blir kunngjort etter skriftlig prøve. 

Smittevern

OsloMet følger Folkehelseinstituttets og Oslo kommunes anbefalinger for smittevern under alle deler av prøven.

Meld deg på her (nettskjema.no)