Tospråktsten

I februar- mars avholdes Tospråktesten

I februar- mars avholdes Tospråktesten i følgende språk:

  • AKAN
  • ARABISK
  • ASERBAJDSJANSK
  • BENGALI
  • DARI
  • KINYARWANDA (NJARUNDA)
  • MANDARIN
  • OROMO
  • RUMENSK
  • TAMIL 

TospRåktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. Målgruppen er personer som ønsker å arbeide som tolk, eller som allerede arbeider som tolk, men mangler formelle kvalifikasjoner i form av tolketudanning og/eller statsautorisasjon i tolking. Prøven tilbys tre ganger i året og brukes som første ledd i kvalitetssikringen av tolker til offentlig sektor. OsloMet – storbyuniversitetet er ansvarlig for gjennomføringen av prøven, på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Bestått test og gjennomført kurs kvalifiserer til oppføring i Nasjonalt tolkeregisters laveste kategori, kategori E. Nasjonalt tolkeregister skal øke tilgjengeligheten av kvalifiserte tolker i offentlig sektor, stimulere tolkene til å forbedre sine kvalifikasjoner og bidra til en profesjonalisering av tolkeyrket. IMDi har drifts- og fagansvaret for registeret.

Les mer om prøven og hvordan man søker her: www.oslomet.no/om/lui/tospraktesten