Tospråktesten høsten 2021

Tospråktesten høsten 2021
28.10.202014:09 Admin

Høsten 2021 arrangeres Tospråktesten på følgende språk:

  • Albansk
  • Georgisk
  • Gresk
  • Islandsk
  • Japansk
  • Spansk
  • Usbekisk

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. Prøven tilbys tre ganger i året og brukes som første ledd i kvalitetssikringen av tolker til offentlig sektor. Det er OsloMet – storbyuniversitetet som er ansvarlig for gjennomføringen av prøven, på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Målgruppen for prøven er personer som ønsker å arbeide som tolk, eller som allerede arbeider som tolk, men som mangler formelle kvalifikasjoner i form av tolkeutdanning eller statsautorisasjon i tolking.

Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat på prøven, får tilbud om å delta på kurs i tolkens ansvarsområde (TAO). TAO er et tredagers kurs i tolkens yrkesetikk og tolkens plass i samtalen. Etter bestått test og gjennomført kurs, kan kandidatene søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori E, som er registerets laveste kategori.

Nasjonalt tolkeregister eies og driftes av IMDi og skal bidra til å øke tilgjengeligheten av kvalifiserte tolker i offentlig sektor, stimulere tolkene til å forbedre sine kvalifikasjoner og bidra til en profesjonalisering av tolkeyrket.

Les mer om prøven og hvordan man søker her: Tospråktesten - OsloMet

Søknadsfristen er 1. august 2021.

 

 

, click to open in lightbox