Språk er nyansert!

Språk har mange nyanser og kun en som kjenner språket svært godt vil være i stand til å oppfatte hele spekteret av informasjon som formidles.

Uten tolk risikerer man å miste viktig informasjon eller ta avgjørende beslutninger på feil grunnlag.

Språk har mange nyanser og kun en som kjenner språket svært godt vil være i stand til å oppfatte hele spekteret av informasjon som formidles. Uten tolk risikerer man å miste viktig informasjon eller ta avgjørende beslutninger på feil grunnlag.