Hvorfor bruke tolk?

Hvorfor skal man benytte en tolk? Fordi språk inneholder svært mange nyanser og kun en som kjenner språket svært godt vil være i stand til å oppfatte hele spekteret av informasjon som formidles. Uten tolk risikerer man å miste viktig informasjon eller ta avgjørende beslutninger på feil grunnlag

Ved å bruke profesjonelle tolker – fortrinnsvis tolker oppført i Nasjonalt tolkeregister eller tolker fra Tolketjenesten uten offentlig godkjent utdannelse er du langt på vei sikret et godt sluttprodukt. Det vil ofte være fristende å bruke et familiemedlem, slektning eller annen nærstående for å spare noen kroner, men dette frarådes på det sterkeste.

Det er sannsynlig at disse ikke har nødvendig språklig kompetanse i begge språk eller har evnen til å tolke på riktig måte. Disse er heller ikke bundet av etiske prinsipper så som upartiskhet og taushetsplikt (se Yrkesetiske regler for tolken) hvilket er ytterst viktig.

Dine klienter/pasienter har krav på etisk, faglig og konfidensiell tolking!

Se mer om ulike tolkeformer under fanen Tolketjenester i menyen. Bestille tolk her.

Relaterte artikler