Opplæring i bruk av tolk

Dagsbasert kurs hos kunde eller i Tolketjenestens lokaler.

Samlingsbasert kurs
Bestill kurs

Bruk av tolk i såvel offentlig som privat sektor inneholder mange elementer som det er formålstjenlig å sette seg inn i.

Vi legger da også ved enhver bestillingsbekreftelse et eget informasjonsskriv som heter Råd til gjennomføring av tolkesamtalen. Dette skrivet er våre kunder godt kjent med og er utformet på en lettfattelig og jordnær måte. Men dette er kun en del av bildet. Ideelle retningslinjer kan også gjennomleses her (anbefales):

En oversikt over IMDis generelle anbefalinger og sektorspesifikke retningslinjer for bruk av tolk i offentlig sektor
KLIKK HER

Tolketjenesten as dagskurs for bruk av tolk har følgende agenda:

  • En gjennomgang av lovreguleringen innen tolkefeltet
  • Brukers egne erfaringer ved bruk av tolk: Forventning vs resultat
  • Råd til gjennomføring av tolkesamtalen
  • Bevisstgjøring av bruker mhp kultur-religion-sosiale forhold
  • Tolketjenestens kvalitetsstyringssystem
  • Tolketjenestens avvikssystem
  • Retningslinjer for god tolkeskikk
  • Bestillingsrutiner
  • Hvorfor telefontolk?

Kurset kan bestilles ved å kontakte oss her