Tolker uten offentlig godkjenning eller formell utdannelse

Mange av våre tolker har sin formelle utdannelse som tolk og står oppført i Nasjonalt tolkeregister men behovet for gode tospråklige tolker er langt større enn etterspørselen kan dekke opp for

Det sier seg selv at ikke alle tolker kan ha formell, offentlig utdannelse. Årsakene til dette er mange og varierte. Ikke minst er dette kulturelt og demografisk relatert -selv om det idag vil være mulig med nettbaserte studier innenfor denne sektor. Mange av tolkene vi har knyttet til oss, har utdannelse, mens andre har blitt gode tolker ad andre veier.

Tolketjenesten as
forsøker å rekruttere så mange gode potensielle tolker som mulig, utfra disses ferdigheter og kvaliteter gjennom kursing og testing. Noen klarer testene, andre ikke. Det hele blir et samspill mellom våre forventninger/krav og mulige tolkers nivå, såvel språklig som menneskelig. Følgende tester/kurser kan gjennomføres hos oss:

1. Skriftlig norsktest
2. Tale- og lyttetest
3. Tospråklig test
4. Introduksjonskurs for potensielle tolker
5. Oppfriskningskurs for eksisterende tolker


Les mer om testene/ kursene.

Intern rangering av ufaglærte tolker etter å ha bestått våre tester og gjennomført Grunnkurs for potensielle tolker (les: tolker uten formell godkjenning fra det offentlige) som følger:

Språknivå A
A-språk (morsmål):
Perfekt (=Flytende)
B-språk (kildespråk=norsk): Perfekt (=Flytende)
Tolk kan også være oppført med andre B-språk, samt C-språk

Språknivå B
A-språk (morsmål): Perfekt (=Flytende)
B-språk (kildespråk=norsk): Godt
Tolk kan også være oppført med andre B-språk, samt C-språk

Språknivå C
A-språk (morsmål):
Perfekt (=Flytende) / Godt
B-språk (kildespråk=norsk): Tilfredsstillende
Tolk kan også være oppført med andre B-språk, samt C-språk

Ovenstående er en komprimert del av Kvalitetsmanualens kapittel kalt ADM 03.10 Kompetansekrav tolker og oversettere.