Identifisering av språk

Vi utfører språkidentifisering på bakgrunn av lydopptak.

Bestilling av språkidentifisering gjør du enkelt ved å fylle ut nedenforstående bestillingsskjema. Lydopptak kan sendes inn på følgende måte:

Mobiltelefon

  • Gjør taleopptaket med mobiltelefon
  • Send lydopptaket direkte fra mobiltelefonen som epost til post@tolke.no eller sms til +47 915 87 474
  • Eller fyll ut skjema, legg ved lydfil og husk å legge ved Samtykkeerklæring.


Diktafon / datamaskin

  • Gjør taleopptaket på en digital diktafon, datamaskin eller annen digital lydopptaker.
  • Send lydopptaket som vedlegg sammen med utfylt kontaktskjema for bestilling.


OBS!
Vi gjør oppmerksom på at stemme- og taleopptak ikke kan iverksettes uten samtykke fra klient. Last gjerne ned vårt forslag til samtykkeerklæring som skal signeres av klient og ansvarlig oppdragsgiver.

Last ned samtykkeerklæring her