Introduksjonskurs for potensielle tolker

Introduksjonskurs for potensielle tolker.

 Navn:          Introduksjonskurs for potensielle tolker
 Sted:           Hovedkontoret i Bodø
 Web:           Kan også tas som gruppesamling gjennom internett
 Tid:             09:00 – 17:00 Lørdag / Ukedager: ved behov
 Målgruppe:  Potensielle tolker uten formell kompetanse eller erfaring

Formålet med kurset:

 ”Introduksjonskurs for potensielle tolker” er et grunnleggende en-dags kurs i tolking for potensielle tolker registrert hos Tolketjenesten AS. Kurset gir elementær innføring i yrkesetiske regler, tolketeknikk og andre praktiske forhold i tolkens funksjon og ansvarsområde. Kurset veksler mellom presentasjon, gruppearbeid og praktiske øvelser. Dette kurset tilbys i forbindelse med registrering som ny tolk etter først å ha gjennomgått skrive- og taletest (norsk) samt to-språklig test (norsk-morsmål)