1. En gjennomgang av lovreguleringen på tolkefeltet

1 1.0 Innledning

1.0 Innledning

1.1  Regelverket

Oppsummering

1.2 Taushetsplikt og personvern

1.3 Kvalitetssikret tolk fra det offentlige

Det offentlige informere på denne måten:

1.4 Offentlig sektor vil bli bedre på å bruke tolk