1. En gjennomgang av lovreguleringen på tolkefeltet

2 1.1 Regelverket

Lovene som regulerer tolkebrukers atferd har også konsekvenser for tolker, men disse har i tillegg sine egne yrkesetiske regler, som vi skal se på senere. Vi skal her se på 6 lover som vil være gyldig for deg som tolkebruker (det finnes flere).


1 FNs KONVENSJON OM AVSKAFFELSE AV ALLE FORMER FOR RASEDISKRIMINERING

Loven er fra 1965.

Forpliktelse til å avskaffe forskjellsbehandling på basis av blant annet hudfarge eller etnisk opprinnelse.

Bruk av tolk er ett av flere viktige hjelpemidler som kan benyttes for å hindre forskjellsbehandling av individer i et samfunn.