1. En gjennomgang av lovreguleringen på tolkefeltet

11 1.4 Offentlig sektor vil bli bedre

Interesserte kan lese om retningslinjer for tolkebruk på IMDis nettside www.imdi.no

Kort om de viktigste momenter:

  • Tydeliggjøring av det offentliges ansvar
  • Stille tydelige krav til kvalifikasjonene hos den som skal tolke
  • Det er utarbeidet veileder for bruk av innkjøpsansvarlige/tolkebestillere i offentlig sektor kalt ”Når du trenger tolk” – veileder for kjøp av tolketjenester til offentlige virksomheter