1. En gjennomgang av lovreguleringen på tolkefeltet

4 1.1.3 Lov om sosiale tjenester

Loven er fra 1991.

Denne loven er interessant blant annet i et etnisk likestillingsperspektiv:

Formål:

  • Fremme økonomisk og sosial trygghet.
  • Bedre levevilkår for vanskeligstilte.
  • Bidra til økt likeverd og likestilling


§ 4 – 1: 

  • Gi råd og veiledning
  • Forebygge sosial problemer

Både tolk og den offentlige ansatte bidrar til etnisk likestilling på hver sin måte gjennom å sikre minoritetsspråklige samme tilgang til informasjon og kunnskap som majoritetsspråklige.