1. En gjennomgang av lovreguleringen på tolkefeltet

5 1.1.4 Lov om pasientrettigheter

Loven er fra 1999.

§ 3 – 1…”pasienten har rett til å medvirke ved gjennomføringen av helsehjelpen og rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder.

§ 3 – 2…”pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin egen helsetilstand og innholdet i helsehjelpen.

§ 3 – 5…”informasjonen skal være tilpasset mottakers individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn.

Sannsynligvis vil dette i mange tilfeller ikke være mulig uten å bruke tolk med kunnskap om medisinsk terminologi.

2 spørsmål reiser seg:

  • Ved ikke å bruke tolk, blir behandlingen skadelidende?
  • Når er bruk av tolk avgjørende og hvem definerer dette?