1. En gjennomgang av lovreguleringen på tolkefeltet

6 1.1.5 Lov om spesialisthelsetjenester

Loven er fra 1999.

§ 3 – 11:….”Helseinstitusjoner som omfattes av denne lov, har plikt til å gi videre den informasjon som er nødvendig for at allmennheten skal kunne ivareta sine rettigheter, jfr Lov om pasientrettigheter.

Videre har helseinstitusjoner som omfattes av denne lov, plikt til å gi informasjon som pasienten har rett til å motta etter Lov om pasientrettigheter.