1. En gjennomgang av lovreguleringen på tolkefeltet

7 1.1.6 Lov om helsepersonell

Loven er fra 1999.

§ 10…”den som yter helsehjelp skal gi informasjon til den som har krav på det.

Det er pasientens rett til informasjon i Pasientrettighetsloven som setter rammene for hva som innholdet i informasjonsplikten skal være.