1. En gjennomgang av lovreguleringen på tolkefeltet

9 1.2 Taushetsplikt og personvern

Taushetspliktens begrunnelse, regler, begrensninger og samtykke

  • Taushetsplikt – plikt til å hemmeligholde opplysninger om andre. Retter seg kun mot den som har opplysningene.

  • Begrunnelse - å verne om et antatt ønske om hemmelighold fra den opplysningene gjelder og dermed behovet for å opprettholde et tillitsforhold til denne.

  • Regler om taushetsplikt – Finnes i straffeloven, forvaltningsloven samt i lovgivningen om enkelte yrker. Yrkesmessig taushetsplikt er obligatorisk for all godkjent helsepersonell – og likedan: Forvaltningsmessig taushetsplikt for alle innen offentlig forvaltning.

  • Begrensninger - Taushetspliktens ”stenger for kommunikasjon” men det finnes mange grunner til at denne kommunikasjon ikke bør hindres f eks innen helsesektoren.

  • Samtykke – Den som har krav på hemmelighold, kan samtykke i at man bringer opplysninger videre til andre.