1. En gjennomgang av lovreguleringen på tolkefeltet

10 1.3 Kvalitetssikret tolk fra det offentlige

  • IMDI er den nasjonale fagmyndighet for tolking i off sektor. MÅL: Bedre tolkekvaliteten i off sektor slik at rettsikkerhet og likeverd ivaretas. IMDI driver også Nasjonalt tolkeregister (Tolkeportalen)

  • IMDI hevder markedet er uregulert og at Tolkeportalen viser en oversikt som gir innsyn i tolkenes formelle kvalifikasjoner og på denne måten gi brukere i det offentlige en større grad av kvalitet når man velger tolker herfra.

  • Registeret opprettet i `05 og har i dag 12-1300 tolker på 66 språk
    Mål: Alle som behøver tolk i det offentlige skal kunne finne disse i Nasjonalt tolkeregister.

  • Nasjonalt tokeregister er allment tilgjengelig.

  • Tolkeportalen er også en møteplass for alle med interesse innen tolkefeltet og har nyttig informasjon og linker om tolking i norsk offentlig sektor.

  • I følge undersøkelser gjort av IMDi avdekkes det en manglende bruk av tolker samt at bruken av ikke-kvalifiserte tolker er utbredt. For mer informasjon: se www.imdi.no