2. Hva er tolking?

2 2.1 Hva er tolking?

En definisjon kan være:

”..en mest mulig trofast overføring av budskapet mellom mennesker som mangler felles språk”

- APELAND 2002 -

  • Tolking er m.a.o overføring av muntlige ytringer mellom to språk.Ytringene er myntet på en lytter, men lytteren må ikke være fysisk tilstede i rommet.
  • Det vesentlige ved tolkingen er at det innebærer samtidighet i tid.
  • Personene som har en tolkedialog kan derfor snakke med hverandre uavhengig av om de ser hverandre – og uavhengig av hvor langt de er fra hverandre