2. Hva er tolking?

3 2.2 Aktive og passive språk

En tolk kan ha aktive og passive arbeidsspråk.

  • Aktivt språk:
    Tolkes i begge retninger. Tolker til og fra norsk/fra og til sitt eget språk.

  • Passivt språk:
    Kan kun tolkes i èn retning. Tolk kan kun tolke fra sitt passive andrespråk