2. Hva er tolking?

4 2.3 A,B og C språk

A-språk:
Hovedspråket

B-språk:
Det fremmedspråk som beherskes aktivt (norsk)

C-språk:
Passivt fremmedspråk

En tolk kan ha flere B- og C-språk og i noen tilfeller flere A-språk