2. Hva er tolking?

5 2.4 Konsekutiv og simultantolking

Konsekutiv tolking:
Betyr ”etterfølgende”. Tolken gjengir innholdet i en ytring etter at den er uttalt.

Simultan tolking:
Betyr ”samtidig”. Tolk gjengir innholdet i ytringen samtidig med den som snakker. Det kan høres som om tolk snakker i munnen på foredragsholder.

  • Former for konsekutiv tolking
  • Former for simultan tolking
  • Hvor og når kan hvisketolking brukes
  • Telefon-/skjermtolking