2. Hva er tolking?

6 2.5 Hva skal tolkes – ordrett eller tro mot budskapet?

”…målet med tolking er å overføre et budskap mellom mennesker som mangler felles språk på en mest mulig trofast måte”.

– APELAND -

”…tolking mellom to parter med forskjellige språk skiller seg fra vanlige samtaler ved at budskapet først må gjennom et ekstra ledd”. 

- JAREG/PETTERSEN -

Tolken dekonstruktaliserer en ytring på et språk for så å rekonstruktalisere ytringen til et annet språk. (Eksempler følger)

  • Særnorske begreper
  • Hva om verken tolk eller klient forstår et ukjent begrep?
  • Hva om tolken er i tvil om hva som menes med et utsagn fra klient?
  • Hva om tolken er i tvil om utsagnet er en metafor for følelser eller et faktisk og fysisk problem?