2. Hva er tolking?

7 2.6 Tolking og oversetting – Hva er forskjellen?

Tolken og oversetteren utgjør to forskjellige yrkesgrupper, der tolken arbeider med muntlige ytringer og oversetteren med skriftlige.

En god tolk er ikke nødvendigvis en god oversetter og motsatt;
En god oversetter er ikke nødvendigvis en god tolk.