3. Råd til gjennomføring av tolkesamtalen

1 Tips

 • Bestille tolk god tid i forveien dersom dette er mulig.
 • Vær nøye med å bestille riktig språk/dialekt.
 • Forbered deg.
 • Snakk gjerne med tolken før møtet med din klient.
 • Hjelp tolken om du må bruke vanskelig ord/begreper.
 • Kommuniser med tolk hva du forventer og hvordan du jobber - gjerne også om MÅLET med samtalen.
 • Bruk nøytrale ord og uttrykk.
 • Se an den du snakker med.
 • Snakk tydelig.
 • Ha god tid når du bruker tolk.
 • Ikke la din klient ”overkjøre” tolken.
 • Gi ros etterpå om tolken har gjort en god jobb.
 • Bestill gjerne samme tolk neste gang også.
 • Stemningen.