4.A Bevisstgjøring mht kultur, religion og sosiale forhold - Misforståelser og kulturforskjeller

1 4a Misforståelser og kulturforskjeller

4.1 Hva mener vi med misforståelser?

4.2 Hvorfor misforstår mennesker hverandre?

4.3 En annen form for kulturell misforståelse

4.4 Kulturelle forskjeller utfordrer oss

4.5 Andre grunner til at vi misforstår hverandre:

  • Sosiale forskjeller
  • Offentlige tjenester som ikke er tilpasset brukerne
  • Når partene ikke vil forstå hverandre