4.A Bevisstgjøring mht kultur, religion og sosiale forhold - Misforståelser og kulturforskjeller

2 4.1 Hva mener vi med misforståelser?

I dette kurs brukes dette begrep om:

..situasjoner der partene ikke oppfatter intensjonen i budskapet hos den andre.

Partene forstår m.a.o ikke hva den andre forsøker å uttrykke.

La oss se nærmere på dette