4.A Bevisstgjøring mht kultur, religion og sosiale forhold - Misforståelser og kulturforskjeller

3 4.2 Hvorfor misforstår mennesker hverandre?

Misforståelser grunnet kulturforskjeller

Svar fra spørreundersøkelse blant ansatte i psykiatrien på spm: 

”Hva slags kunnskap mangler dere i forbindelse med ps behandling av flyktninger?" 
 
SVAR: ”Kultur og kommunikasjon (80%).
50% oppga kultur og kommunikasjon som særlig problematisk i arbeide med flyktninger.


Hva er kultur? 

…alt som er lært er kulturelt og at dette står i motsetning til alt som er medfødt.
(Eriksen og Sørheim 2004). 

Kultur inkluderer derfor:

  • Språk, utdanning, kunnskap, religion, skikker og normer. 
  • Kulturforskjeller kan gi seg utslag i at vi tenker ulikt om hvordan vi skal forstå og forklare fenomener. 

Noen eksempler: