4.A Bevisstgjøring mht kultur, religion og sosiale forhold - Misforståelser og kulturforskjeller

4 4.3 En annen form for kulturell misforståelse

Partene i en samtale tror de forstår hverandre og antar at de har samme referanseramme uten at dette er tilfelle.

EKSEMPEL 1:

  • Ulike oppfatninger om hensikten med den terapeutiske samtale

EKSEMPEL 2: (Parallelt eksempel)

  • Pasient med hjerteproblemer hos legen

Disse ulike forventningene og ”sannhetene” om hva som er korrekt lege- eller psykologatferd, er også en del av våre kulturelle referanserammer.