4.A Bevisstgjøring mht kultur, religion og sosiale forhold - Misforståelser og kulturforskjeller

5 4.4 Kulturelle forskjeller utfordrer oss

Noen forbinder kulturforskjeller med noe negativt.

Ord som: kulturkollisjon, kulturkræsj og kultursjokk illustrerer dette.

Hvordan kan dette forstås:

Møter mellom individer med ulike referanserammer er ofte preget av negative følelser fordi vi blir utfordret på måten vi forstår verden på. Dette skjer når andre tror på helt andre verdier eller sannheter enn oss selv

..En tolkebrukers kulturelle sannhet (eksempel)

Hvordan unngå problemene:

Om f eks terapeut på forhånd redegjør for så vel klient som tolk hva som er det terapeutiske i samtalen, vil slike negative følelser lett kunne ryddes av veien.