4.A Bevisstgjøring mht kultur, religion og sosiale forhold - Misforståelser og kulturforskjeller

6 4.5 Andre grunner til at vi misforstår hverandre

Vi skal se nærmere på følgende problemstillinger:

  • Sosiale forskjeller
  • Offentlige tjenester som ikke er tilpasset bruker
  • Når partene ikke vil forstå hverandre