5. Tolketjenestens kvalitets- styringssystem ISO 9001

1 5.1 Hva er ISO 9001?

ISO 9001 er et kvalitetsstyringssystem sertifisert av Det norske Veritas.

Hensikten er å systematisere og opprettholde  en grunnleggende integritet/kvalitet i hele bedriftens verdikjede – fra topp til bunn og innenfor alle vesentlige strukturer - alt nedfelt i en kvalitetshåndbok.

Bedriften blir årlig (en eller flere ganger) revidert ut i fra normene fastsatt i kvalitetshåndboka. 


Den helhetlige kvaliteten på Tolketjenesten ytelsesnivå, kan blant annet beskrives slik:

  • Fokus på kundetilfredshet/robuste medarbeidere - og ledelse/transparente og gjentagbare produktprosesser.
  • Tydelige retningslinjer for kunderelatert prosesser.
  • Gjennomført pålitelig kundestøtte og eventuell opplæring.
  • Sørge for at tolker og oversettere har nødvendige språkferdigheter.
  • Effektiv og nøyaktig i anbudsbeskrivelser.
  • Rettidig, nøyaktig og transparent prissetting.
  • Nødvendig opplæring, kursing av administrativt personell/legge forholdene til rette for arbeidsverktøy til tolker og oversettere, med mer.